שירות הסרת אייקלאוד לאחר בדיקה - ICLOUD

ניתן לפתוח מכשירים נקיים בלבד

ניתן לבדוק אם המכשיר ניתן לפתיחה על ידיד שליחה לשירות הבא :

בדיקת אייקלאוד אם אפשרי לפתיחה או לא לפני שליחה להסרת אייקלאוד

 

 IMEI: 013847006335276

Status: Blacklisted (Reported as Lost/Stolen) - לא ניתן לפתוח אין טעם לשלוח
Find My iPhone: ON 

 

IMEI: 358547050732526
Status: Clean - יש דרך לפתוח את המכשיר אפשר לשלוח לפתיחה
Find My iPhone: ON


Price : ₪1500ILS