סמסונג אירופה כל הדגמים #8

כל הדגמים נתמכים כולל החדשים ביותר

זמן הפתיחה לוקח כשעה גג

סרבר מיוחד

בשביל לפתוח את המכשיר פשוט לשים סים ולהקיש את הקוד במכשיר

קודם להקיש את קוד ה NCK

ובמידה ולא הולך להקיש את הקוד RGCK

 

בהצלחה!

לא יהיו החזרים של כסף למכשירים שלא מגיעים מאירופה. 

תבדוק טוב טוב לפני שאתה שולח שהמכשיר מאירופה.

אין החזר של כסף במידה והמכשיר לא מאירופה - הקוד לא יעבוד!

 


Price : ₪200ILS